Правни услуги - Централен офис

Юридическата ни практика, известна на пазара под марката Legalex е специализирана в обслужване на малки, средни и големи компании, които работят в различни индустрии – търговия на едро и дребно, услуги, производство, банково делo и други.

За да защитим по най-добър начин интересите на нашите клиенти,  ние в Kreston BulMar извършваме следните правни услуги:

 • консултации по търговско, данъчно, трудово и административно право;
 • изготвяне на всички видове договори или становища по такива;
 • представителство пред граждански и арбитражни съдилища по търговски, данъчни, трудови и административни дела;
 • участие и представителство в търговски преговори и спорове;
 • консултации и представителство за уреждане на трудови спорове;
 • регистрация, придобиване, вливане, сливане, отделяне и разделяне на търговски дружества;
 • съдействие при събиране на вземания от неизправни длъжници;
 • консултации при защита от кредитори и обявяване в несъстоятелност;
 • правна помощ зад граница;
 • консултации при покупко-продажба или учредяване на права върху недвижими имоти и всякакви други активи;
 • много други.

Работим на абонаментен принцип с клиентите си или при възникнал казус. Поставяме под внимание всеки аспект, дори неюридически, но от съществено и стратегическо значение, с цел максимална защита на клиента и удовлетворителен краен резултат.

Освен с високо професионален юридически екип за правни услуги, Централният офис на Kreston BulMar разполага с отлични счетоводители, данъчни експерти, одитори, финансови и бизнес консултанти, които от години работят заедно и са изключително ефективни в намиране на всякакви бизнес решения, които изискват едновременно правна, счетоводна, данъчна, финансова и бизнес гледна точка и експертиза.

Местоположение на офиса ни