Обработка на заплати - Централен офис

Практиката за обработка на заплати на централен офис е специализирана в конфиденциалното и професионалното структуриране, изчисляване и изплащане възнагражденията на предприятия от 10 до над 1 000 души персонал.

Имаме огромен опит в обслужването на компании от различни индустрии и с различна организация на труда – едно-, дву- и три-сменен режим на работа, с подневно или със сумирано изчисление на работното време, нощен и извънреден труд, на една или на много локации.

Натрупахме дълги години опит при обработка и изчисления на заплати за различни категории труд, сложни бонусни системи и стимули, всички видове обезщетения и всички видове договори – трудови, граждански и договори за управление, в т.ч. срочни, безсрочни, сезонни и т.н.

Можем да решим всички сложни казуси, когато един служител работи и трябва да бъде осигурен по няколко договора или на няколко основания, в т.ч. и в различни държави.

Ще ви съдействаме при оформянето на всички видове договори, длъжностни характеристики, при назначаване, освобождаване, съкращаване, уволнение и различните трудово-правни спорове. Ще ви помогнем и в сложните изчисления при договарянето на заплати, независимо дали ги договаряте в нетно или брутно възнаграждение.

Можем да ви осигурим професионални съвети как да структурирате организацията на труда и работното време, така че да плащате най-малко от гледна точка на изискванията на Кодекса на Труда, в т.ч. като ви консултираме и за всички възможни данъчни облекчения, свързани с възнагражденията на вашите служители.

Ние ще ви представляваме убедително и професионално пред НАП, НОИ и Инспекция по Труда, така че спокойно да се грижите за вашия бизнес.

Или накратко: предоставяте ни изходни данни за изчисляване на заплатите, а ние извършваме всичко останало-изчисления и изплащане. Вашето счетоводство ще получи от нас обобщена информация за изплатените заплати, такаче информацията за възнагражденията във вашата компания да остане конфиденциална.

Освен с екип за обработка на заплати на високо професионално ниво, Централният офис на Kreston BulMar разполага с отлични счетоводители, юристи, данъчни експерти, одитори, финансови и бизнес консултанти, които от години работят заедно и са изключително ефективни в намиране на всякакви бизнес решения, които изискват едновременно счетоводна, данъчна, финансова, правна и бизнес гледна точка и експертиза.

Пакетни цени за наши услуги в София

Контактни данни ул. "Найчо Цанов"172
Лице за контакт: Ваня Ирибаджакова

Наши клиенти и гаранти

Някои от клиентите ни, готови да споделят отзиви от работата си с нас

Местоположение на офиса ни

Нашият екип