Британски пейрол - Централен офис

"Kreston BulMar – Британски Пейрол” е компания, специализирана в администрирането и обработката на заплати за фирми от Великобритания, съгласно английската практика и законодателство.

Предоставяме услуги по конфиденциално и професионално структуриране, изчисляване и изплащане възнагражденията на предприятия с от 1 до над 500 служители.

Имаме натрупан опит в обслужването на компании от различни индустрии, с различна организация на работа и периодичност на изплащане на възнаграждения – седмични, месечни, годишни и др.

Запознати сме в детайли и консултираме клиентите относно изискванията за минимално възнаграждение на служителите; определяне на сумите, дължими при отпуск; предоставяне на пенсионноосигуряване; изчисляване и изплащане на всички видове законови обезщетения, в т. ч. и при освобождаване на служители; възстановяване на средства от държавата; облагане при участие в стажантски схеми и редица допълнителни нормативни условия.  

Познаваме отлично спецификите при изчисляване на заплати за различните категории служители. Работим с компании, използващи сложни бонус системи и предоставящи парични и непарични стимули, като съдействаме за отчитането им, или като част от заплатата на служителите, или на P11D декларации.

Можем да решим всички сложни казуси, възникващи когато един служител работи и трябва да бъде осигурен по няколко договора или на няколко основания, в т.ч. и в различни държави.

Ние ще ви представляваме пред държавните институции, така че спокойно да се грижите за бизнеса си.

С други думи, вие ни предоставяте изходните данни за изчисляване на заплатите, а ние извършваме всичко останало.

За всеки клиент осигуряваме ефективна администрация на заплатите, която изисква не само експертни познания, но и надеждни процеси, високо ниво на информационна сигурност и технологичен опит. Съчетаваме нашата висока ефективност и експертиза с гъвкавост, за да може всеки клиент да получава своевременна и надеждна информация. Разчитайте на нас и при анализирането и тълкуване на данните, което да ви помогне при вземането на решения за бъдещи иновативни проекти и за развитието на вашия бизнес.

Освен със силен екип от професионалисти, разполагаме с експерти от различни сфери на дейност, които от години работят заедно и са изключително ефективни в намиране на сложни бизнес решения, които изискват едновременно счетоводна, данъчна, финансова, правна и бизнес гледна точка и експертиза.

Наши клиенти и гаранти

Някои от клиентите ни, готови да споделят отзиви от работата си с нас

Местоположение на офиса ни