Правни услуги - Бургас

Нашата юридически практика, известна на пазара под марката Legalex, е специализирана в обслужване на малки, средни и големи компании, които работят в различни индустрии – търговия на едро и дребно, услуги, производство, банково делo и други.

За да защитим по най-добър начин интересите на нашите клиенти, за тях ние извършваме следните правни услуги:

 • консултации по търговско, данъчно, трудово и административно право;
 • изготвяне на всички видове договори или становища по такива;
 • представителство пред граждански и арбитражни съдилища по търговски, данъчни, трудови и административни дела;
 • участие и представителство в търговски преговори и спорове;
 • консултации и представителство за уреждане на трудови спорове;
 • регистрация, придобиване, вливане, сливане, отделяне и разделяне на търговски дружества;
 • съдействие при събиране на вземания от неизправни длъжници;
 • консултации при защита от кредитори и обявяване в несъстоятелност;
 • правна помощ зад граница;
 • консултации при покупко-продажба или учредяване на права върху недвижими имоти и всякакви други активи; и
 • много други.

За нашите клиенти ние работим абонаментно или при възникнал казус, като правим всичко необходимо максимално да защитим техния интерес, разглеждайки много внимателно всеки един аспект, включително и тези, които не са чисто юридически, но са от съществено значение за стратегията на защитата и крайния резултат.

Освен със силен юридически екип за правни услуги, централният офис на Kreston BulMar разполага с отлични счетоводители, данъчни експерти, одитори, финансови и бизнес консултанти, които от години работят заедно и са изключително ефективни в намиране на всякакви бизнес решения, които изискват едновременно правна, счетоводна, данъчна, финансова и бизнес гледна точка и експертиза.

Местоположение на офиса ни