Данъчни консултации - Бургас

Данъчното законодателство е изключително динамично навсякъде по света. Постоянните изменения на съществуващите и приемането на нови нормативни актове винаги води до риск от данъчни грешки, които понякога струват твърде скъпо.

За да бъдете спокойни за данъците си, ние осигуряваме:

  • становища по данъчни казуси по всички данъчни закони;
  • данъчни решения при сложни сделки или трансформация на дружества;
  • данъчно планиране на корпоративни и персонални данъци;
  • изготвяне на възражения по данъчни ревизионни доклади;
  • обжалване на данъчни ревизионни актове;
  • данъчна защита по време на данъчни ревизии;
  • проверка за спазване на данъчното законодателство – данъчен дю дилиджънс;
  • консултации по данъчни ефекти при международни операции и избягване на двойно данъчно облагане.

Местоположение на офиса ни