Бизнес консултиране - Бургас

Пред всеки бизнес стоят или се изправят различни предизвикателства, които изискват креативни, професионални и основани на дългогодишен и богат опит решения.Обикновено всяко предизвикателство пред бизнеса има различни професионални аспекти и засяга интереси на различни заинтересовани страни.

Най-често едно бизнес предизвикателство засяга:

 • следните професионални аспекти: финансов, правен, данъчен, счетоводен, организационен
 • интересите на: собственици, мениджъри, служители, партньори, клиенти, доставчици, регулатори.

Решаването на подобни бизнес предизвикателства изискват от бизнес консултанта мултидисциплинарни знания или екип, съчетани с огромен опит в решаване на сложни казуси с много заинтересовани страни.

Експертизата и опитът на екипа на Kreston BulMar в бизнес консултирането е в следните области:

 • оценка и конкурентен анализ на бизнеса;
 • продажба и придобиване на бизнес;
 • вливания и сливания на бизнеси;
 • разделяне и отделяне  на бизнес;
 • преструктуриране на бизнес;
 • финансиране и рефансиране на сделки и проекти;
 • създаване на стратегия и бизнес планиране;
 • анализ на приходи и разходи, за изграждане на устойчив модел на развитие;
 • определяне на показатели за развитие и растеж;
 • въвеждане на методика за измерване на показателите;
 • мениджмънт и лийдършип;
 • подобряване на организационна структура и процеси;
 • управление на промяната
 • и т.н.

Местоположение на офиса ни