Академия Булмар - Школата за счетоводители

Счетоводна Академия БулМар е създадена с цел да подготвя бъдещите кадри на Крестън БулМар. Политиката ни е да наемаме преди всичко млади икономисти, без професионален опит, които да обучаваме по нашите високи професионални стандарти. За тази цел Крестън БулМар има квота за безплатно обучението в Академията на избрани млади икономисти, в чието лице вижда свои потенциални бъдещи служители. Обучението е отворено и за всички останали желаещи, които не отговарят на търсеният профил, като за такива кандидати се заплаща такса.

За Кого е Подходящо Обучението

Счетоводна Академия БулМар е създадена с цел да подготвя бъдещите кадри на Крестън БулМар. Политиката ни е да наемаме преди всичко млади икономисти, без професионален опит, които да обучаваме по нашите високи професионални стандарти. За тази цел Крестън БулМар има квота за безплатно обучението в Академията на избрани млади икономисти, в чието лице вижда свои потенциални бъдещи служители. Обучението е отворено и за всички останали желаещи, които не отговарят на търсеният профил, като за такива кандидати се заплаща такса.

Счетоводна Академия БулМар е създадена с цел да подготвя бъдещите кадри на Крестън БулМар. Политиката ни е да наемаме преди всичко млади икономисти, без професионален опит, които да обучаваме по нашите високи професионални стандарти. За тази цел Крестън БулМар има квота за безплатно обучението в Академията на избрани млади икономисти, в чието лице вижда свои потенциални бъдещи служители. Обучението е отворено и за всички останали желаещи, които не отговарят на търсеният профил, като за такива кандидати се заплаща такса.

В Какво е Силата на Нашето Обучение

  • е твърде разтеглено във времето и обикновено, когато учениците или студентите стигнат до края на материала вече са забравили какво са учили в началото и каква е връзката му с края;
  • е е обвързано с реалната счетоводна практика, с реалните счетоводни документи и с реалните търговски сделки;
  • на практика не изучава съставянето на финансовите отчети, които обикновено са в края на материала и най-често не остава време за тях и никога не са в конспектите и задачите за изпити;
  • Моделът на обучение с лекции, упражнения и изпити в края на семестъра не е практически работещ модел, с който един реален професионален консултант развива своята експертиза и опит.

Системата на обучение в Счетоводна Академия БулМар залага на следното:

  • е твърде разтеглено във времето и обикновено, когато учениците или студентите стигнат до края на материала вече са забравили какво са учили в началото и каква е връзката му с края;
  • е е обвързано с реалната счетоводна практика, с реалните счетоводни документи и с реалните търговски сделки;
  • на практика не изучава съставянето на финансовите отчети, които обикновено са в края на материала и най-често не остава време за тях и никога не са в конспектите и задачите за изпити;
  • Моделът на обучение с лекции, упражнения и изпити в края на семестъра не е практически работещ модел, с който един реален професионален консултант развива своята експертиза и опит.

Счетоводна Академия БулМар е създадена с цел да подготвя бъдещите кадри на Крестън БулМар. Политиката ни е да наемаме преди всичко млади икономисти, без професионален опит, които да обучаваме по нашите високи професионални стандарти. За тази цел Крестън БулМар има квота за безплатно обучението в Академията на избрани млади икономисти, в чието лице вижда свои потенциални бъдещи служители. Обучението е отворено и за всички останали желаещи, които не отговарят на търсеният профил, като за такива кандидати се заплаща такса.

Счетоводна Академия БулМар е създадена с цел да подготвя бъдещите кадри на Крестън БулМар. Политиката ни е да наемаме преди всичко млади икономисти, без професионален опит, които да обучаваме по нашите високи професионални стандарти. За тази цел Крестън БулМар има квота за безплатно обучението в Академията на избрани млади икономисти, в чието лице вижда свои потенциални бъдещи служители. Обучението е отворено и за всички останали желаещи, които не отговарят на търсеният профил, като за такива кандидати се заплаща такса.

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.